چی بگم؟

از اونجاییکه  توی تهران همه به هم  احترام میزارن و حق تقدم رعایت میشه و هیچ کس توی رانندگی عجله ای نداره ، بچه ها تمام اصول انسانی و رانندگی رو یاد میگیرن.

روز اول و دوم شروع مدرسه ها بود تا میومدیم از خیابون فرعی وارد اتوبان بشیم هر کی اومد جلومون پیچید بابا آرش راه میداد و یه کوچولو عقب افتادیم و شادان جون یه کوچولو دیر رسید مدرسه.

روز سوم( چهارشنبه 3 مهر 1391 ) تا از خیابونمون پیچیدیم تو همون خیابون فرعیه که برسیم به اتوبان یهو شادان از روی صندلیش بلند شد و  رو به بابا  آرش گفت : بابا یی به هیچ کس راه نده گاز بده بروها. هیچ کس نزار بره جلو ، خودمون عقب میفتیم.

 ==============================================

تازگیها شادان میگه یهو دلم درد میگیره. این یهو ها بیشتر مواقع موقع شروع کردن درس و مشق عود میکنه . یه مدتی نکران شدم و بردمش آزمایش و کشت ادرار دادم ببینم احیانا عفونت ادراری نباشه که خدا رو شکر ، نبود.

دیشب ( 13 مهر ) موقع نوشتن دیکته دومرتبه شادان چند دقیقه به چند دقیقه میگفت : آی مامان دلم درد گرفت، پیچ میزنه و هر سری که میپرسیدم کجاست یه جای جدید رو نشون میداد. منهم میدیدم بیشتر به سمت چپش اشاره میکنه و دقیقا نمیدونه کجاست و از اونجاییکه این کارهای شادان خانوم یه جورای تکراری شده ، میگفتم خوب میشه مامان بیا یه لیوان آب بخور ، برو یه کوچولو دستشویی و .... .

شب قبل از خواب که رفت دستشویی به من گفت که کشاله رانش درد میکنه و یه کمی درد باعث میشه موقع راه رفتن کمی درد احساس کنه. منهم گفتم : چه جالب خدا رو شکر شادان جون داری قد میکشی ، منهم که بچه بودم وتی اینجوری میشدم مامانم میگفت داری قد میکشی. بعد اومدم بیرون و به بابا آرش با ذوق و شوق گفتم نگران نباش کشاله رونشه. بابا هم گفتن که من هم بچه بودم همینجوری میشدم و شادان جون نگران نباش بابایی.

یهو ورق برگشت و شادان گفت که مامان درست متوجه نشده زیر نافم درد میکنه اونجاییکه مامان میگه نیست و یه جای دیگه رو نشون داد. بابا هم از اونجاییکه تو 15 سالگیشون آپاندیسشونو عمل کردن نگران آپاندیس شدن و از شادان خانوم پرسیدن که کجهات درد میکنه و چجوریه و بعد هم گفتن برو بخواب احتمالا داری قد میکشی.

شادان اومد کنار من روی مبل نشست و خیلی آروم و با طمانینه پرسید : " مامانی ، وقتی شما هم سن من بودید مامان شلان هم مثل شما که به درد من اهمیت نمیدید به دردتون اهمیت نمیداد؟ "

/ 2 نظر / 15 بازدید
سپیده عمه آریانا

اااااااااااااااااااای جون دلم قربونت برم وروجکم . دخملی مون بهتره انشااله ؟[ماچ][بغل][قلب]