دماوند

چند وقت پیش بابا آرش از هایپر آب معدنی های کوچولوی  دماوند خریده بود و پیش نیومده بود که ازشون استفاده کنیم تا اینکه پریشب بابا آرش دو تا  آورد تا بنوشن. به محض اینکه یه قلپ خورد چهره اش رو تو هم کشید و به کارش ادامه داد و بعد از نیم ساعت گفت : مامان میشه به من یه لیوان آب بدی؟
گفتم مگه آب جلوت نداری همونو بخور دیگه . گفت : نه اینو نمیخوام بد مزه است انگار یکی دستشو با فلز تا مچ کرده تو آبه ، مزه بد میده. بابا آرش هم نظر شادان خانوم تایید کرد و گفت از اینها برای درست کردن چایی استفاده کن.
ایرانی آب معدنی دماوند بخور چون یه شرکت فرانسوی تاییدش کرده. از این تبلیغهای مزخرف تلویزیونی و چاخاناشون حالم بد میشه اگه میشد دوست داشتم یه عکس از چهره شادان براشون میفرستادم تا روی بیلبورد بزنن. سبز

/ 1 نظر / 16 بازدید