روزهای هفته

شادان : مامان فردا چندشنبه اس؟

مامان : دوشنبه.

شادان : برام شیر نزار تو مهد بهمون شیر میدن. روزای زوج نمیخواد شیر ببریم. روزهای فرق  شیر بزار.

مامان : روزای فرق؟

شادان : یکشنبه و سه شنبه رو میگم دیگه.

مامان : پنجشنبه هم هست راستی فرد نه فرق . اونموقع روزای زوج کدومند؟

شادان : روزایی غیر از اینا دیگه. شنبه - دوشنبه و چهارشنبه. راستی مامان جمعه روز فرد یا زوج؟ 

پی نوشت. اونجور که به یادم میاد ما کلاس دوم یا سوم روز فرد و زوج رو یاد گرفتیم اونموقع این وروجکها از 5 سالگی همه چیزو پیش پیش میدونن. لبخند

/ 2 نظر / 2 بازدید
شبنم مامان عسل

ما کجا بودیم؟ اینا کجان؟ اما بچه تنها فردیه که دوست داری همیشه از خودت جلوتر باشه و موفق تر ...