اختیار دارید

شادان خانوم موهای فرفر منگول خیلی خوشگل داره ولی همیشه سعی داره که به شکلهای مختلف صافشون کنه. عاشق موهاشم وقتی از حموم میاد بیرون و منگول منگول و پیچ پیچی مثل اینکه بیگودی پیچیده به سمت پایین می آد ولی خودش دنبال اینه که سرشو زود شونه کنه و ببنده تا صاف بشه.

روز اول اردو شادان گفت : رزا گفته موهات خیلی قشنگه ، خوش به حالت.

دیروز که رفتم دنبالش ، دومرتبه دیدم از استخر که اومده بیرون یادش رفته موهاش رو ببنده یا شونه بزنه تا  صاف بشه و مثل موقع هایی که من دوست دارم  فرفر دورسرش افتاده.  گفت مامان این هفته منو نمی برن اردو میشه بری برام صحبت کنی من رو هم همین هفته ببرن؟ رفتم صحبت کردم و برگشتم دیدم داره با یه خانومی صحبت می کنه ، اون خانوم برگشت به من گفت رفتید خونه برای دخترتون اسفند دود کنید انگار چشمهاشو سایه زده. تشکر کردم اومدم بریم گفتم : شادان خانوم چقدر خوشگل شدید شما. چقدر موهاتون قشنگ شده.

شادان گفت : مامان رزا هم همین رو گفت.

پرسیدم مگه رزا چی گفت؟

 گفتش شادان موهاته خیلی قشنگه حتی از موهای من قشنگتره ( اعتماد به نفس بچه های مردم  رو ببین ). من هم گفتم ( شادان ) اختیار دارید خواهش می کنم موهای شما  هم خیلی قشنگه.

در حالی جملات بالا رومیگفت که دست چپش رو گذاشته بود رو سینه اش و به حالت تعظیم و تواضع می گفت که به رزا چطور جواب داده.

/ 1 نظر / 16 بازدید
وحیده مامان پارسا

من هم عاشق موهام فرفری هستم...کلی پول دادم فرکردم تازه اونجورها هم خوب نشده