سخن قصار

از تولد فرداد برگشته بودیم خونه و شادان از خستگی ولو شده بود رو مبل و نا نداشت تا دستشویی بره. خمیازهخمیازهخمیازهخمیازه

گل دختر ما در مورد دوستاش و مهد و هر چیزی که براش اتفاق بیفته  صحبتی نمیکنه مگر خیلی ویژه باشه.

حالا تصور کنید شادان رو در اون حالت و با این خصایص یهو بیهوا برگشته میگه

 شادان :مامان دیدی فرداد چقدر شبیه مامانش بود. خیلی خیلی شبیه بودن . مامانش خیلی خوشگل بود.قلبقلبقلب

/ 3 نظر / 3 بازدید
مامان فرداد

من این پست رو تازه امروز دیدم، مرسی شادان جون، عزیزم چشمهات خوشگل میبینه، آخه من که خوشگل نیستم.[ماچ]