روزه کله گنجشکی

ماه مبارک رمضان مبارک.

من که چند سالیه اصلا نمی تونم روزه بگیرم بابا آرش هم بخاطر چشمهاش و اینکه گرما و بی آبی خیلی فشار به خودش و چشمهاش میاره 3-2 سالیه روزه نمیگیره و از اینرو خونه ما به همون شکل روزهای قبل خودشه.

پنجشنبه شادان خانوم گفت که میخواد فردا بیدار شه و روزه کله  گنجشکی بگیره. آخه تو پارک که داشت بازی میکرد چند تا دختر بچه 5-4 سال بزرگتر از خودش گفته بودن ما روزه ایم و دختر ما هم قصد کرد روزه بگیره.

جمعه صبح بیدارش نکردم چون شب قبل شام خونه مامانم بودیم و چیزی نداشتیم. راستش رو هم بگم با خودم گفتم هنوز 7 سال تمامش هم نشده دلیلی نداره بیدارش کنم. آخه شادان وقتی گرسنه میشه خیلی عصبی میشه و بهونه های الکی میگیره و تا دو تا قاشق غذا میخوره از اینرو به اونرو میشه. صبح  ساعت 7 اومد کنارم و بیدارم کرد با بغض گفت : مامان خیلی بدی چرا منو سحری بیدار نکردی؟ بهش جواب دادم که سحری نداشتیم ببخشید . بعدش اومد کنارم خوابید.

دیروز صبح  اصلا فکر اینو نکردم ک ممکنه یادش باشه وقتی از خواب بیدار شد با یه من عسل نمیشد خوردش. کلی بداخلاقی کرد و گریه کرد که من میخواستم سحر بیدار شم و روزه بگیرم ، شما منو بیدار نکردید. بهش قول دادم که فردا بیدار میکنمت. دیشب غذا فیله مرغ سوخاری درست کردم با مخلفات سیب زمینی سرخ کرده و ذرت آب پز و قارچ و از اون غذا برای شادان نگه داشتم.

امروز صبح ساعت گذاشتم و ساعت 4 بیدار شدم و براش چایی گذاشتم و تا صداش کردم مثل فنر از جا پریدو خیلی خوشحال نشست سر میز و غذاش رو خورد و به جای چایی 2 تا لیوان آب خورد و اذان نشده رو مبل دراز کشید . بهش گفتم بلند شو نمازت رو هم بخون بخواب گفت نمیتونم خوابم میاد و رفت روی تخت من خوابید.

صبح که بیدار شدم بابا آرش گفت شادان خانوم صبحانه نمیخوره؟ گفتم : سحری بیدار شده و خورده خانوم امروز روزه کله گنجشکیه.

ساعت 8:30  بیدارش کردم تا با بابا آرش بره خونه مامانازی خیلی خوش اخلاق اومده نشسته پشت میز . به بابا گفتم شادان خانوم امروز سحر بیدار شده و روزه است. شادان با لبخند گفت : مامان چایی شیرین برام میاری؟ از اون غذای سحریم هم برام بیار. به زور من و بابا آرش جلوی خنده مون رو گرفتیم و اصلا به روش نیاوردیم که موضوع از چه قراره و شادان خانوم هم با دل سیر بهتر از روزهای دیگه صبحانه اش رو میل کرد.

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
سپیده عمه آریانا

قربون شادان جونم بشم با اون روزه گرفتنش . بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس برای دخملی گل و دوست داشتنی[قلب][بغل][ماچ][گل]