یه نخود

یادم رفت بگم که وقتی شادان خانوم کیک رو پخت خیلی خسته شد و قبل از اینکه بابا آرش بیاد دندوناش رومسواک زد که بخوابه. انقدر خسته بود که نمی تونست حتی یک کلمه رو روی کاغذ بنویسه. اومد کنارم نشست و خودکار داده دستم و گفت مامان میشه اینی که میگم بنویسی؟

گفتم : خودت بنویس ، بلدی که.

گفت: مامانی خیلی خسته ام ، خواهش می کنم.

گفتم : باشه بگو می نویسم.

شادان خانوم گفت: بابا آرش سلام ، خسته نباشی. من خیلی خسته بودم نتونستم بیدار بمونم شما روببینم آخه کیک پختم. می خواستم بگم دست به اون کیک نزن تا صبح خودم بیدار شم بهت بدم. اون کیک رو خودم باید تقسیم کنم اگرهم هوس کردی بخوری ، اشکالی نداره می تونی به اندازه ی یک نخود بخوری.

                                                                                                                            شادان

شب آرش بهم گفت کیک بیار با چاییم بخورم ، رفتم یه تکه کوچک براش آوردم. بهم گفت : چرا این قدر کم آوردی؟ جواب دادم : شادان خانوم گفتن به اندازه ی یک نخود من خیلی بیشتر از یه نخود برات آوردم.

/ 4 نظر / 9 بازدید
پریسا مامان نازنین

اي جاااااااااااااااااااااااااااااااااان - اون كيك كه شادان جون پخته باشه خوردن داره . حتي به اندازه يه نخود هم كه باشه [ماچ][قلب][ماچ]

سپیده عمه آریانا

ااااااااااااااااااااااااااای جون دلم قربون این دخملی هنرمند بشم من . معلومه که اون کیک حسابی خوشمزه شده بوده اونهم . جیگرتو برم شیرینکم . بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووس برای شادان گلی[قلب][بغل][ماچ][گل]