زحمت

داشتم با عمه تلفنی صحبت میکردم و میگفتم که شام بیاید خونه ما و عمه راضی نمیشد بیاد شادان اومد گوشی رو از من گرفت و گفت همیشه ما به شما زحمت میدیم شما نمیخواهید یکبار به ما زحمت بدید؟

/ 5 نظر / 17 بازدید
بیدمجنون

حالا عمه اینا بهتون زحمت دادن یا نه؟[چشمک]

مامان نازدونه ها

[خنده] بازم خوبه گل دخترمون عاقلی کرد وبجای زحمت کلمه ی مزاحم رو بکار نبرد[چشمک][قلب]