نمیدونم چی بگم!!!!!!!!!!!

 

بعضی وقتا یه چیزایی از بچه ها میشنوی که نمیدونی چی باید بگی.

چند روز پیش شادان داشت با یه بادکنک و عروسکاش آروم و بیصدا تو اتاقش بازی میکرد و ما هم در حال جمع آوری منزل. بعد از مدتی حدود 10 دقیقه رفتم تو دستشویی صابون بذارم میبینم همه جا حتی رو سطل پر آبه. اومدم از آرش میپرسم شما دستشویی رو شستی؟

آرش: نه. من که همین جا بودم.

من: شادان جون شما رفتی دستشویی؟

شادان : نه چی شده مامانی؟

من : همه جای دستشویی خیسه حتی رو در سطل .

شادان: ااااااااااااااااا ببینم. نمیدونم. بابا شما نکردی؟

آرش: نه بابایی.

من دیگه داشتم خل میشدم. آرش و شادان همچین اظهار بی اطلاعی میکردن که به خودم شک کردم. بعد از گذشت 20 دقیقه رفتم تو اتاق شادان دیدم بادکنکه یه گوشه افتاده. شادانو صدا کردم و گفتم: آقای گیلی بیلی اینجا بود همه چی رو به من گفت.

یه دستیم یهو گرفت و گفت : آقا فیله رفته بوده تو دستشویی توی بادکنک و پر آب کرده بود. من بهش گفتم نکن گوش نکرد و یهویی بادکنک از دستش سر خورد و خالی شد تو دستشویی. حالا منم از خونه آقا فیله رو بیرون کردم.  تعجب

2- رفته خونه مامان نازی سگ عمو اشکان ( همون عروسکی که پروانه سالها پیش به اشکان هدیه تولد داده ) رو برداشته هی بغل میکنه و میبوسه. بهش میگم کثیفه مامان رنگش سیاه شده .

میگه: خیلی دوسش دارم مامانی آخه بوی عمومو میده.چشمک

 3- ناخونامو فرنچ کرده بودم اومده دستام و ناز میکنه و میپرسه مامان میشه ناخونای منم اینجوری بکنی؟

من : بله ولی باید بزرگ بشی خودم برات ناخوناتو درست میکنم.

شادان : نمیخواد خودم میرم آرایشگاه میدم ناخونامو  درست کنن.

من : مامان جان من خودم اینکارو میکنم برات.

شادان : نه مرسی مامان جون زحمت نکش آرایشگاه قشنگتر درست میکنه. مثل ناخونای پریسا قشنگ و بلند.

بعدش هم شروع کرد به بوس کردن من. چشمک

4- میخواستم کیک درست کنم میگه کیک هویج و گردو درست نکن کیک شکلاتی درست کن. گفتم مواد درست کردن کیک شکلاتی رو ندارم. در یخچال و باز کردم و نگاه کردم دیدم کشکش پلویی داریم.

من : بیا شیرینی کشمشی درست کنیم همونی که دوست داری.

شادان : باشه مواداشو اندازه بزن درست کنیم.

بعد از اندازه کردن مواد دیدم اومده ایستاده جلوی من بطوریکه من دستم به همزن نمیرسید. میگم برو کنار. میگه مامان زحمتت میشه خودم بلدم درست کنم شما فقط یکی یکی بدشون به من. تعجب  

از حق نگذریم که واقعا در درست کردن شیرینی کشمشی در تمامی مراحل کمکم کرد. خداییش هم خوشمزه شده بود و هم خوش عطر. فرشته 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
شبنم مامان عسل

این آقای گیلی بیلی ام خوب چیزیه ها!! ببوس شادان نازنین رو.[قلب]