شاید شادی


شاید شادی، آن رویدادهای بزرگ شگفت انگیز دوردست نباشد
شاید شادی، قرار گرفتن همه ی اتفاقهای خوب در کنار هم در یک روز آرام و خوب زندگی نباشد
شاید شادی، تعداد زیادی اتفاق کوچک باشد
آنقدر که حتی وقتی برای دیگران بازگو میکنی، به شادیت و دلیل شادیت بخندند
شاید شادی، لحظه ی عبور از چهارراه باشد وقتی که چراغ، دقیقاً پس از عبور تو قرمز میشود یا وقتی دقیقاً در لحظه ی رسیدن تو سبز میشود
شاید شادی، آن آخرین هزار تومان پول خردی باشد که در جیبت پیدا میکنی، وقتی که از داشتن آن و امکان پرداخت کرایه ی تاکسی ناامید شده ای
شاید شادی، لبخند دوستانه ای باشد، از غریبه ای که کمی دورتر، در یک محل عمومی، زیرکانه نگاهش میکنی
یا تمام پاسخهای مثبت کوتاه، به پیامی یا پیامکی که تا دیروز، به هزار ترس و دلیل، ارسال نکرده بودی
شاید شادی، در تمام آن لحظاتی که برایش برنامه ریزی میکنی، کنار تو ایستاده و منتظر نگاه توست
شاید شادی، مرور تمام تصویرهای زیبا و خوبی است که از آینده ساخته ای و قرار نیست، هرگز هرگز، در واقعیت روی دهند
/ 4 نظر / 27 بازدید
helen

ممنون بابت مطالب خوبتون

سپیده عمه آریانا

عزیزم اینستاگرام داشتم ولی متاسفانه گوشیم هنگ می کرد مجبور شدم فعلا پاکش کنم تا گوشیم یک ریست اساسی بشه و دوباره بیام . اومدم حتما بهتون اطلاع میدم[قلب][بغل][گل]